พุทธวัจน์

อานนท์ ! พวกเธอทั้งหลาย

จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย

จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย.วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พุทธวัจน " ละนันทิ (ความเพลิน) "

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า

"จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี" ดังนี้

มรรควิธีที่ง่าย แค่ละความเพลิน จิตหลุดพ้น

จะนำพุทธวัจนมาฝากวันละนิดวันละหน่อยนะครับ
ธรรมะสวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น